faculties_present_img

Промишлени системи за управление

2120e_.jpg

Лабораторията по „Промишлени системи за управление” е оборудвана е с шест работни места с компютри, аналогови и физически обекти за управление, промишлени контролери - PLC Siemens и Vipa с пълна комплектовка от софтуер. Тя може да покаже съвременни промишлени контролери от типа S7-300, S7-1200 и S7-1500, Profibus и Profinet комуникации, сервосистеми и инвертори, както и лабораторни обекти, които се управляват с тях. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2120e 

Ръководител:

доц. д-р инж. Георги Ружеков
Имейл: g_ruzhekov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2456
Кабинет: 2513