faculties_present_img

Изследователска лаборатория по промишлени с-ми за управление на „Шнайдер Електрик“

2120д_.jpg

Лабораторията е оборудвана с четири работни стенда. Всеки включва захранване, блок с три позиционни превключватели, PLC M238LFDC24DT, разширителен блок с аналогови входове и изходи TM2AMM6HT, сензорен екран Magelis HMISTU855, блок от бутони със сигнални лампи и честотни преобразователи Alvitar32 и Alvitar12, среда за разработване SoMachine, произведена от Schneider Electric за създаване и конфигуриране на проекти.

           Промишленият контролер M238LFDC24DT е съвместим с останалите хардуерни модули, както и с използвания софтуер SoMachine. Контролерът разполага с три вградени типа възможности за комуникация: Mini USB – за връзка към компютър (програмиращ порт), CanOpen master и два серийни порта по стандарт RS485 за връзка с други контролери (скоростни, графични и т.н.). Контролерът разполага с 14 дискретни входа, 8 от които могат да бъдат използвани за бързи входове и 10 дискретни изхода, от които 4 могат да бъдат дефинирани като бързи. Разширителният блок TM2AMM6HT разполага с 4 аналогови входа и 2 аналогови изхода, които могат да бъдат настроени като токови 4-20mA, или напрежителни 0-10V.          За визуализиране и управление на системата се използва графичен панел Magelis HMISTU855. Дисплеят е 5,7 инча и с резолюция от 320 х 240 пиксела. Разполага с 16 MB памет за програми и възможности за комуникация по сериен канал RS485, mini USB (за програмиране) и Еternet порт, чрез който екранът може да се управлява отдалечено, а по този начин да се променят дистанционно и параметри на управляващия алгоритъм, реализиран на PLC, както и да се изисква информация за визуализация на по-високо йерархично ниво. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2120д 

Ръководител:

доц. д-р инж. Цоньо Славов
Имейл: ts_slavov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2420
Кабинет: 2515