faculties_present_img

Изследователска лаборатория по мобилни системи за управление

2105д_.jpg

В нея се провеждат упражнения няколко дисциплини включително по „Теория на автоматичното регулиране“ и „Обработка на данни и сигнали“. За целите на обучението лабораторията е снабдена с моделиращи среди PID Board Type 5120, произведени от фирмата Hps Systemtechnik – Германия и придружаваща апаратура – осцилоскопи и функционални генератори. Изграждащите блокове (интегриращи, пропорционални, диференциращи, апериодични звена, инерционни звена от трети ред, суматори, сравняващи елементи, нелинейни блокове – релета с настройваем хистерезис и ограничители) са проектирани на щекерен принцип, което дава възможност на моделиращия стенд да бъдат изграждани произволни по сложност системи. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2105д 

Ръководител:

доц. д-р инж. Теофана Пулева
Имейл: tpuleva@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2526
Кабинет: 2425