faculties_present_img

Уреди и системи за измерване и контрол

2440_.jpg

В лаборатория № 2440 „Уреди и системи за измерване и контрол“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА  по учебната дисциплина „Уреди и системи за измерване и контрол“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2440 

Ръководител:

доц. д-р инж. Георги Милушев
Имейл: gm@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2458