faculties_present_img

Научно-изследователска лаборатория

2438_.jpg

В лаборатория № 2438 „Научно-изследователска лаборатория “ се провеждат научни изследвания на студенти и докторанти.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2438 

Ръководител:

доц. д-р инж. Георги Милушев
Имейл: gm@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2458