faculties_present_img

Информационно-измервателни системи

2436_.jpg

В лаборатория №2433 „Информационно-измервателни системи“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ по учебните дисциплини „Интелигентни измервателни системи“, „Интелигентни средства за измерване“ и „Информационно-измервателни системи“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2436 

Ръководител:

доц. д-р инж. Николай Стоянов
Имейл: n_stoyanov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: