faculties_present_img

Метрология; Контрол на качеството

2434_.jpg

В лаборатория 2434 „Метрология; Контрол на качеството“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ФА по учебните дисциплини „Метрология“, „Управление и контрол на качеството“ и „Управление на качеството“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2434 

Ръководител:

ас. маг. инж. Красимир Гълъбов
Имейл: k_galabov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2444