faculties_present_img

Програмно осигуряване на средствата за измерване; Електромагнитна съвместимост на средствта за измерване

2433_.jpg

В лаборатория 2433 „Програмно осигуряване на средствата за измерване; Електромагнитна съвместимост на средствта за измерване“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА по учебната дисциплините „Програмно осигуряване на средствата за измерване“, „Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване и управление“, „Обработка и анализ на измервателна информация“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2433 

Ръководител:

доц. д-р инж. Владислав Славов
Имейл: v-slavov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3465
Кабинет: 2437