faculties_present_img

Измерване на неелектрични величини

2432_.jpg

В лаборатория № 2432 „Измерване на неелектрични величини“  се обучават студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“, ф-т Автоматика по учебната дисциплина „Измерване на неелектрични величини“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2432 

Ръководител:

ас. маг. инж. Николай Гуров
Имейл: nrg@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2427