Електрически измервания

2422_.jpg

В лаборатория № 2422 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ, „Електроника“ –ФЕТТ, „Телекомуникации“ – ФТК, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСУ по учебната дисциплина „Електрически измервания“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2422 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Антония Панделова
Имейл: apandelova@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2446