Електрически измервания

2419_.jpg

В лаборатория № 2419 „Електрически измервания“  се обучават студенти от специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – ФА, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“ – ЕФ, „Електроника“ –ФЕТТ, „Телекомуникации“ – ФТК, „Компютърни системи и технологии“, „Информационни технологии в индустрията“ – ФКСУ, „Електроинженерство“ - ФФОЕ   по учебната дисциплина „Електрически измервания“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2419 

Ръководител:

ас. маг. инж. Красимир Гълъбов
Имейл: k_galabov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2444