faculties_present_img

Надеждност, диагностика и проектиране на роботизирани системи

4222_.jpg

Оборудване: Персонални компютри с приложен и учебен софтуер, свързани в локална мрежа; Роботи Робко-01 с периферни устройства; Система за техническо зрение и разпознаване на сцени; Марионетка за програмиране на учебен робот; Шрайбпроектор.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4222