faculties_present_img

Изкуствен интелект и автономни агенти

2536а_.jpg

Оборудване: специализирано компютърно оборудване; специализирани стендове за обучение по роботика и изкуствен интелект; LEGO - кит, действащ мобилен робот AmigoBot и съответното му софтуерно оборудване.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 5 Кабинет: 2536а