faculties_present_img

Виртуална роботика и роботизирани технологии и системи

4523_.jpg

Оборудване: настолни действащи РС, свързани по UTP-кабел в LAN „peer-to-peer”, антропоморфен учебно-изследователски манипулационен робот с пет степени на свобода „SCORBOT” с контролер (на фирмата Intelliteс) и пулт за дистанционно управление; учебна CNC фреза с три степени на свобода и специализирана софтуерна система за нейното програмиране; малка видеокамера за разпознаване на неголеми обекти и сцени, куплирана към учебния робот и снабдена със специализиран софтуер; мобилен компресор за снабдяване със сгъстен въздух, захранващ пневматични устройства от автоматиката, вкл. пневматичен двупръст хващач на учебния манипулационен робот; 6-компонентен силов сензор за учебно-експериментално демонстриране на сило-моментна обратна връзка, специализиран софтуер, приложим за демонстриране на елементи от виртуалната роботика.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 5 Кабинет: 4523