faculties_present_img

Управление и програмиране на роботи

4216_.jpg

Оборудване: технически модули и учебни роботи със стъпково задвижване; учебен робот с паралелна топология - „ТОРО”, снабден с постояннотоково задвижване, промишлен образец на манипулационен робот тип „СКАРА”.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4216