Манипулационни роботи

4218_.jpg

Оборудване: манипулационни системи на роботи: антропоморфна тип PUMA; антропоморфни структури: с паралелограм и електро/ хидрозадвижване; паралелни манипулационни системи; учебна МС тип SCARA; модули и компоненти на индустриални роботи.                   

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4218