НИИКЛ “Осветителна техника”

sphere_.jpg

НИИКЛ “Осветителна техника” е водещ светлотехнически център към най-големия и най-стария технически университет в страната. В нея над 30 години се извършват научни изследвания, конструират се уникални фотометрични стендове и измервателна апаратура, проектират се репрезентативни осветителни уредби, провежда се изследователска и учебна работа със студенти и докторанти. 

Адрес:

НИИКЛ “Осветителна техника” 
Блок 3: Машинно-технологичен факултет, лаб. 3101а 
Технически университет – София
бул. “Св. Климент Охридски” № 8
1797 София

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: onilot@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965 2714


Ръководител:

проф. д-р инж. Захари Иванов
Имейл: zai@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2169
Кабинет: 12327

Уеб страница:

http://www.onilot.com/