faculties_present_img

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

FaGIOPM_.jpg

Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г. в резултат на междуправителствена спогодба на Република България с Федерална Република Германия. Обучението във Факултета се провежда изцяло по германски учебни планове, на немски език от германски и български преподаватели по специалностите: Общо машиностроене - ( на немски език съвместно с Университет Карлсруе ) 4 годишен бакалавърски курс ( 8 семестъра, включително 10 седмична специализирана практика в немска фирма ) за кандидати със средно образование и 1,5 годишен магистърски курс (3 семестъра); Компютърни системи и технологии - ( на немски език съвместно с Университет Магдебург) - 4 годишен бакалавърски курс (8 семестъра, включително 20 седмична специализирана практика) за кандидати със средно образование и магистърски курс (3 семестъра); Индустриален мениджмънт - ( на немски език съвместно с ТУ Брауншвайг ) магистърски курс (3 семестъра) за кандидати с висше образование, завършили технически или природонаучни специалности. “Стопанско управление (МВА) - ( на немски език съвместно с ФОМ Есен ) платен магистърски курс (3 семестъра) за кандидати със завършено висше образование. Обучението във ФаГИОПМ вече 25 години се подкрепя от Германската служба за академичен обмен (DAAD), благодарение на което с германско обзавеждане и по германски образец са изградени множество лаборатории и компютърни класове, както и богата библиотека с повече от 10000 тома учебници и научна литература, получаваща ежегодно 20 научни списания. Свидетелство за качеството на обучението във Факултета е фактът, че всички абсолвенти са получили германски дипломи от университетите партньори в обучението.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 10 Етаж: 2 Кабинет: 10213 

Студентска канцелария:

маг. инж. Галина Попова
Email: galina.popova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Детелина Станчева
Email: detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Деканска канцелария:

маг. инж. Зоя Христова-Малинова
Email: zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10213
Тел.:02 965-3213

Мария Калчева
Email: maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10513
Тел.:02 965-3173

Уеб страница:

http://fdiba.tu-sofia.bg/