faculties_present_img

Управление

Декан

fagiopm-tsenov_1802.png
Име: Александър Ценов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3211
Кабинет: 10214
E-mail: aleksandar.tsenov@fdiba.tu-sofia.bg

Заместник-декан на специалности "Стопанско управление (МВА)" и "Индустриален мениджмънт"

fagiopm-jahn_865.png
Име: Ина Николова-Яан
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3531
Кабинет: 3613
E-mail: jahn_ina@tu-sofia.bg

Заместник-декан на специалност "Общо машиностроене"

fagiopm-galabov_1814.jpg
Име: Васил Гълъбов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3082
Кабинет: 10211
E-mail: vtg@tu-sofia.bg

Заместник-декан на Компютърни системи и технологии (на немски език)

velko_ilchev_19057.png
Име: Велко Илчев
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3082
Кабинет: 10211
E-mail: velko.iltchev@fdiba.tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 10 Етаж: 2 Кабинет: 10213 

Студентска канцелария:

маг. инж. Галина Попова
Email: galina.popova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Детелина Станчева
Email: detelina.stancheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10212
Тел.:02 965-3094

Деканска канцелария:

маг. инж. Зоя Христова-Малинова
Email: zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10213
Тел.:02 965-3213

Мария Калчева
Email: maria.kalcheva@fdiba.tu-sofia.bg
Кабинет: 10513
Тел.:02 965-3173

Уеб страница:

http://fdiba.tu-sofia.bg/