Секция "Секция "ВПС""

Секция "Водни и планински спортове"

Интернет страница:

 • Ръководител секция

  peltekov 001_1066.jpg
  Име: Валери Георгиев Пелтеков
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 02 965-3003
  Кабинет: 303
  E-mail: vpeltekov@tu-sofia.bg

Академичен състав

преподавател Дойчин Николаев Ангелов
тел.:02 965-2002
каб.:302,
преподавател Янита Димитрова Райкова
тел.:02 965-3007
каб.:307,
ст. преп. д-р Ася Кръстева Църова-Василева
тел.:02 9652002
каб.:302,
ст. преп. Валери Георгиев Пелтеков
тел.:02 965-3003
каб.:303, E-mail: vpeltekov@tu-sofia.bg
ст. преп. Георги Димитров Палазов
тел.:02 9652002
каб.:302,
ст. преп. Красимира Стоянова Иванова-Кунзова
тел.:02 9653331
каб.:308, E-mail: k_ivanova@tu-sofia.bg
ст. преп. Румяна Николова Ветова
тел.:02 9653007
каб.:307,
ст. преп. Тодор Иванов Стефанов
тел.:02 9652006
каб.:306, E-mail: tstefanov@tu-sofia.bg