faculties_present_img

Секция "Секция Индивидуални спортове и спортни игри"

Секция ИССИ

Интернет страница:

  • Ръководител секция


    Име: Иван Георгиев Иванов
    Научна степен: ст. преп.
    Телефон: 02 965-3017
    Кабинет: 317, 312

Академичен състав

преподавател Милчо Събев Узунов
тел.:02 965-2014
каб.:314,
ст. преп. Валентин Валентинов Велев
тел.:02 9652010
каб.:315,
ст. преп. Георги Петров Василев
тел.:02 9652014
каб.:314,
ст. преп. Димитър Иванов Димов
тел.:2010
каб.:315,
ст. преп. Иван Георгиев Иванов
тел.:02 965-3017
каб.:317, 312,
ст. преп. Капка Константинова Василева
тел.:02 9653015
каб.:313,
ст. преп. Мариана Владимирова Томова
тел.:02 9652010
каб.:315,
ст. преп. Мая Борисова Чипева
тел.:3015
каб.:313,
ст. преп. д-р Милена Милкова Лазарова
тел.:02 9652010
каб.:313, E-mail: milaz@tu-sofia.bg
ст. преп. Петя Йорданова Арбова
тел.:02 9652010
каб.:315,
ст. преп. Пламен Антонов Антонов
тел.:02 9653017
каб.:317,
ст. преп. Румяна Георгиева Ташева
тел.:02 9652010
каб.:313,