faculties_present_img

Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг

map_amtek_.jpg

Дейността на НИЛ “Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг” с ръководител доц. д-р Е. Алтимирски е разработка, производство и изграждане на систе-ми за дистанционен контрол и управление на разсредоточени обекти. Предлагаме над 60 високотехнологични изделия, които непрекъснато увеличаваме по асортимент, фун-кционални възможности и качество, а също така осигуряваме разработки, проекти и це-ли системи. Системите ни функционират във всички областни водоснабдителни предприятия и в много от общинските, като обслужват над 300 водоснабдителни системи и около 3000 обекта. Тя се ползва също така и от предприятия от енергетиката, транспорта, опазването на околната среда, радиокомуникациите и др. Ние осигуряваме и обучение на специалистите, обслужващи нашите системи и провежда ежегодни курсове с тях.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 3 Кабинет: 3311 

Ръководител:

маг. инж. Живка Живкова
Имейл: jjivkova@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2446
Кабинет: 1333