НИЛ "Информационна сигурност"

00001_.jpg

В научно-изследователската лаборатория „Информационна сигурност“  се извършват фундаментални и приложни изследвания в областта на мрежовата и информационна сигурност; развитие и усъвършенстване на съществуващи или създаване на нови софтуерни пакети за следене на трафика; създаване на модели на потребителско поведение чрез анализ на мрежови трафик за превенция на прониквания; разработване на системи с изкуствен интелект за откриване на прониквания. В нея се провежда и обучение на студенти и докторанти от ТУ - София.
Лабораторията разполага със следната техника :
•           сървър: HP ProLiant DL580 Gen8: CPU – Intel Xeon E3-1220V3 ( core 4, cache 8MB); RAM – 8 GB (up to 32GB); Ethernet 10/100/1000Base-T(x) Gigabit; HDD: 2x1TB 7200 RPM, SATA 3, raid 0, 1, 5, 10;
•           Cisco апаратура: 1 бр. защитна стена Cisco ASA 5510, 1 бр. суич Cisco Catalyst 2960, 6 бр. рутери Cisco Catalyst 1941, 1 бр. рутер Cisco Catalyst 2911, 2 броя Cisco IP телефони, като предстои да бъдат закупени още два броя  Csico ASA 5505 VPN Edition;
•           Няколко стандартни компонента като безжични рутери и обикновени суичове.

Ръководител на лабораторията е проф. д-р инж. Румен Трифонов, ръководител катедра „Информационни технологии в индустрията“, който през последните 10 години е участвал в няколко проекта по 7-ма рамкова програма и Хоризонт 2020, както и е специализирал в APEC-TEL Тайпе, Тайван.

00001_1_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 1 Кабинет: 1115 

Контакти:

Имейл: r_trifonov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965 3207


Ръководител:

проф. д-р инж. Румен Трифонов
Имейл: r_trifonov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1326