НПЛ "Приложна електрохимия"

Himiq 1_.jpg

НПЛ „Приложна електрохимия“ е създадена през 1998 г. от  професор дхн Христо Петров. В лабораторията се разработват технологии за нанасяне на функционални метални покрития върху полимерни материали. Създават се пластични екрани за защита от електромагнитни лъчения в радиочестотния диапазон; изследват се химичните и електрохимичните процеси при производството на двустранни и многослойни печатни платки.

За патентно защитените технологии се произвеждат основните електролити, които се експортират в страните, където колективът е внедрил промишлено технологиите: Русия, Куба, Латвия, Литва, Румъния, Македония, както и в много предприятия и институти в България.

В лаборатория „Приложна електрохимия“ се създават съвременни материал и технологии, използвани в електрониката, микроелектрониката и машиностроенето. Извършват се изследвания на корозионното поведение на метали, метални и сплавни покрития.

Pic 1_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1368 

Контакти:

Имейл: d@dobrev.com
Телефон: 9653369


Ръководител:

проф. д-р инж. Екатерина Добрева