faculties_present_img

НИЛ "Компютърна графика и геоинформационни системи"

logo_.png

Научно-изследователската лаборатория по „Компютърна графика и геоинформационни системи“, наричана накратко по-надолу Софтуерна група /СГ/ АКСТЪР, е създадена в рамките на Факултета по приложна математика и информатика при Технически Университет – София. Ръководител на групата, от основаването ѝ през 1987г. до днес е доц. д-р Моско Аладжем.

Днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 8000 работни места в над 200 администрации. Те включват повече от 30 програмни продукта за нуждите на BACK, FRONT, WEB и GIS ОФИС и автоматизират дейностите на администрациите в Република България във връзка с: е-управление, е-администрация, е-кадастър, е-инженерна инфраструктура и е-сигурност.

Колективът на СГ АКСТЪР включва 23 специалиста с дългогодишен опит в областта на информационните технологии, от които един доцент, двама доктори, трима докторанта, дванадесет инженери и математици и четири студента (от 1-ви до 4-ти курс).

През годините екипът на СГ АКСТЪР е работил по различни проекти на местно и национално ниво, като резултатите от тези проекти са намерили приложение като програмни продукти в множество администрации.

ISO 9001

ISO 20000-1-2011

ISO 27001--2013

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 5 Кабинет: 2520 

Ръководител:

доц. д-р Моско Аладжем
Имейл: maa@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2424
Кабинет: