faculties_present_img

НИЛ "Център за високотехнологични решения в електрониката"

Home_2_.JPG

НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката (HTSE Center)“ е основан през 2015, като резултат от реално партньорство и интеграция между образователна институция, фирми и научно-изследователски проекти.

HTSE Center интегрира три изследователски лаборатории:

  •  „Лаборатория по инфрачервена термография и топлинни симулации“, спонсорирана от Кейт ООД;
  • Ментор Графикс лаборатория за автоматизирано проектиране на електронни системи“, спонсорирана от Mentor Graphics Corporation и Хайкад Инфотех ООД;
  •  „Лаборатория за софтуерен развой в автомобилната индустрия, Интегрейтид  Микро-Електроникс“, спонсорирана от IMI Inc. Integrated и IBM България.

 

Области на експертиза:

  • Топлинно моделиране и симулации;
  • Термографски измервания и топлинна диагностика;
  • Метамоделно базирани оптимизация на робастен дизайн и анализи – MBDO и DOE в автомобилната електроника, RDO и RBDO;
  • Управление на изисквания в съответствие с ASPICE;
  • Автоматизирано проектиране в средата PADS на Mentor Graphics;
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 3 Кабинет: 1363 

Контакти:

Имейл: ava@ecad.tu-sofia.bg
Телефон: 9653263


Ръководител:

проф. д-р Анна Стойнова
Имейл: ava@ecad.tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3263
Кабинет: 1325

Уеб страница:

http://htse.tu-sofia.bg