faculties_present_img

Машиностроене и Технология на металите

DSCN2049Машиностроене..._.JPG

Лаборатория „Машиностроене и технология на металите“ се намира в сградата КЕЕ в бл.16 Студентски град, зала 1617. Лабораторията разполага с различни установки и макети за провеждане на лабораторни занятия по Материалознание, Техническа механика, Техническо документиране, Съпротивление на материалите и Машинни елементи.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 16 Етаж: 1 Кабинет: 1617 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Петко Кънчев
Имейл: petkokan@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1623