faculties_present_img

Технология на металите и металообработващи машини

DSCN2032Технология на металите.._.JPG

Лаборатория „Технология на металите и металообработващи машини“  се намира се в сградата на КЕЕ в 16 блок, зала 1614. Лабораторията разполага със  стругове -2, фрезови машини-2, колонна пробивна машина, заваръчни апарати, ръчни металообработващите машини, шлосерски инструменти.  В лабораторията се провеждат практикумите по шлосерство, заваряване, стругарство, фрезоване и металообработващи машини.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 16 Етаж: 1 Кабинет: 1614 

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Петко Кънчев
Имейл: petkokan@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1623