faculties_present_img

НПЛ „Тензометрия” към катедра „Съпротивление на материалите”

Tenso_Logo_.png

   НПЛ “Тензометрия” към кат. „Съпротивление на материалите”, Факултет по транспорта на ТУ-София е с катедрен статут. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по редица договори с фирми и предприятия, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от национални и университетски конкурси.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1220 

Контакти:

Имейл: tzonev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3111


Ръководител:

доц. д-р инж. Веселин Цонев
Имейл: tzonev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3111
Кабинет: 1220

Уеб страница:

http://smat.info/tensometry/