faculties_present_img

Учебна лаборатория по “Индустриалният инженеринг“

лаб1_.jpg Обучават се бакалаври и магистри в проектирането, подобряването и инсталацията на интегрирани системи от хора, материали и оборудване, както и на принципите и методите на инженерния анализ и проектирането за определяне, прогнозиране и оценка на резултатите, които се получават от тази система
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 6 Кабинет: 3619