faculties_present_img

Учебна лаборатория по „Производствен и операционен мениджмънт“

лаб4_.jpg

Обучават се бакалаври и магистри в планиране, контролиране и усъвършенстване на производствените дейностите на фирмите, както и моделирането на производствени процеси чрез макетни пособия и компютърна симулация.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 6 Кабинет: 3609