Осветителна и инсталационна техника

IMG_1407a_.jpg

В лабораторията се обучават студенти по дисциплините „ Осветителна и инсталационна техника” и „ Електрически мрежи и системи”.

Студентите изучават физиологична оптика, фотометрия, колориметрия; светлини източници, проектиране и експлоатация на вътрешни и външни осветителни уредби, осветителни уредби на спортни съоръжения, проектиране и експлоатация на силови и сигнални електрически инсталации в промишлени, административни, обществени и жилищни сгради, програми за проектиране на осветителни уредби.

По дисциплината „ Електрически мрежи и системи” студентите разучават елементите и заместващите схеми на кабелните и въздушните електропроводи, техните режимни параметри. Те се запознават с методите за анализ на установени режими в електрическите мрежи, с товаровите графици в електроенергийната система, със загубите на напрежение и мощност в натоварени електропроводи, с методите и техническите средства за намаляване на загубите на електрическа енергия; със схеми и методите за електрическо и механично оразмеряване на електрическите мрежи.

Адрес:

Пловдив
Блок: 4 Етаж: 4 Кабинет: 4413