Преглед на обява - ЮрисконсултОтделОтдел "Обществени поръчки"
ДлъжностЮрисконсулт
Описание и изисквания
  • образование – висше юридическо, магистърска степен
  • придобита юридическа правоспособност
  • трудов стаж – не се изисква
  • компютърни умения – работа с Microsoft Office,интернет и специализирани правни продукти
  • владеенето на западен език е предимство.
Необходими документи
  • заявление;
  • автобиография /CV/;
  • диплома за завършено образование и документ за придобита юридическа правоспособност
Краен срок03-04-2019
Място за подаване на документи

Документи се подават в Техническия университет - София в отдел “Човешки ресурси”, бл.1, ет.3, кабинети 1342 и 1344,
телефони за справка 965-3205, 965-2624.