faculties_present_img

Кариера

Според Рейтинговата система на висшите училища в България, кариерната успеваемост е основен критерий за качеството на образованието. По този показател студентите от Техническия университет - София са едни от най-добре реализиращи се на пазара на труда.    

Център "Кариера и възпитаници(алумни)" е неизменна част от структурата в университета и е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен ролята, която той има в професионалното ориентиране и подготовка на студентите, друга основна негова функция е ефективното партниране с работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места.

 

Центърът се стреми да предоставя качествени услуги, свързани с професионалната ориентация на възпитаниците на Университета и да подпомага завършващите образованието си специалисти в процеса на реализация на пазара на труда.

 

 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 1 Кабинет: 12122 

Лице за контакти:

маг. пед. Силвия Янева-Стоянова
Email: career@tu-sofia.bg
Кабинет: 12122
Тел.:02 965-3440

Уеб страница:

https://career.tu-sofia.bg/