Преглед на обява - ПсихологОтделЦентър "Кариера и възпитаници (Алумни)"
ДлъжностПсихолог
Описание и изисквания
  • образование - висше степен бакалавър или магистър специалност "Психология"
  • професионален опит не по-малко от 3 години
  • компютърни умения - работа с MS Office Package (Word, Excel, PowerPoint)
  • притежава умения за работа в екип
Необходими документи
  • заявление, автобиография (CV) и мотивационно писмо
  • диплома за завършено образование и допълнителна квалификация
  • документ удостоверяващ професионалния опит
Краен срок18-02-2019
Място за подаване на документи

Документи се подават в Техническия университет - София в отдел "Човешки ресурси", бл. 1, ет. 3, кабинети 1342 и 1344, телефони за справка 965-3205, 965-2624.
Лице за контакт: г-жа Силвия Янева-Стоянова, телефон 965-3440.