Преглед на обява - Ръководител на отдел "Връзки с обществеността"ОтделОтдел "Връзки с обществеността"
ДлъжностРъководител на отдел "Връзки с обществеността"
Описание и изисквания
  • Образование – висше, степен магистър
  • Трудов стаж – не по-малко от 5 години
  • Компютърни умения – работа с  Windows, Microsoft Office и Интернет
  • Задължително владеенето на  един чужд език
  • Познаване на законови и подзаконови нормативни актове свързани с компетентността на отдела

Предимство ще имат кандидатите с управленски опит в областта на връзките с обществеността, ръководене на колективи и координация на сложни и отговорни дейности

Необходими документи
  • Заявление
  • Автобиография /CV/
  • Диплома за завършено образование
  • Документ за трудов стаж
Краен срок13-11-2017
Място за подаване на документи

Техническия университет - София в отдел “Човешки ресурси”, бл.1, ет.3, кабинети 1342 и 1344, телефони за справка 965-3205, 965-2624.