faculties_present_img
яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек

Събития

Изявени студенти на ТУ-София със стипендии от Ректора и Председателя на Съвета на настоятелите

Днес, 3-ти юли 2019 г. по време на заседанието на Академичния съвет, Ректорът на Техническия университет – София, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов обяви имената и връчи грамотите на студентите, спечелили тазгодишните стипендии „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България" и „Стипендия на Ректора на ТУ-София“.           Стипендиите „Обучавам се в ТУ-София, за да се реализирам в България" и „...

2019-07-04
Проект BG05M2OP001-1.001-0008

Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по  Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че  да  се  постигне  качествено  ново  ниво  на  познанието  в  няколко  взаимно  припокриващи  се  икономически  сегмента:  механика , роботика,  енергийна  ефективност ,  устойчиво  използване  на  сурови...

2019-07-05
Прием в магистърско обучение за учебната 2019-2020 година

  ​​ Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Всичките 17 факултета на ТУ предлагат магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено в: редовна;  задочна форма; магистър след професионален бакалавър; допълващо изравнително Задочното обучение е само платено.  ...

2019-07-01