faculties_present_img
яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек

Събития

Отборът на ТУ - новият републикански шампион на Националната олимпиада по Теоретична електротехника

Третокурсникът Недко Бошкилов, ФКСТ, завоюва първото място в индивидуалното класиране.   ...

2018-06-12
Започна изпълнението на проект Наследство Бг

                  Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компоне...

2018-06-12
Подкрепа за решаване на предизвикателствата пред висшето образование в България

INTERREG проект “Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“ - EDU-LAB От началото на 2017 г., по инициатива на Европейската фондация за образование (European Fondation for Education e.V.), със седалище в Щутгарт, Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на Техническия университет – София, заедно с още три български институции, се включиха в INTERREG проект “Ново дунавско управлен...

2018-06-12
Стартира проект BG05M2OP001-1.001-0008

Целта на проекта е изграждането на нов тип национален Център за върхови постижения по  Мехатроника и чисти технологии, който да мобилизира научно‐изследователския потенциал така че  да  се  постигне  качествено  ново  ниво  на  познанието  в  няколко  взаимно  припокриващи  се  икономически  сегмента:  механика , роботика,  енергийна  ефективност ,  устойчиво  използване  на  сурови...

2018-06-04
Кандидатстудентска кампания 2018

  ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТИТЕ   В ТУ-София може да се кандидатства само с:   матура по български език и литература (БЕЛ) – за всички специалности, без специалностите „Инженерен дизайн“, „Приложна математика и информатика“ и „Компютърно и софтуерно инженерство“; матура по математика – за всички специалности, без специалността „Инженерен дизайн“; ...

2018-06-12
Прием в магистърско обучение за учебната 2018-2019година

  ​​ Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност. Всичките 17 факултета на ТУ предлагат магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено в: редовна;  задочна форма; магистър след професионален бакалавър; допълващо изравнително Задочното обучение е само платено.  ...

2018-06-12