faculties_present_img

Провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Техническия университет – София през учебната 2020-2021 г.

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Благодаря Ви за решението да кандидатствате в ТУ-София – най-голямото висше техническо училище в страната. Знаете че „инженер“ е френска дума, която означава „човек, който твори“. Наистина инженерите са хора, които творят, създават нови неща и претворяват мечтите ни в реалност. От сърце Ви желая да се присъедините към техническия елит на обществото, притежаващ това звание.

В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световния опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на Вашите мечти.

Пожелавам  Ви здраве, дръзновение и успех!

Ректор на ТУ-София: проф. дн инж. Иван Кралов

Условията за провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Техническия университет – София през учебната 2020/2021 г. може да видите тук

При въпроси за изпита от организационен характер: маг. мат. Спасен Цветков, +359 88 227 0597, spasen@tu-sofia.bg

При въпроси за изпита от технически характер: radonov@tu-sofia.bg