faculties_present_img

Ректорът на Техническия университет – София удължава срока на действащите мерки във връзка с въведеното в страната извънредно положение до 12.04.2020 г.

CS_TU-SofiaWEB.jpg

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), със заповед, издадена на 27.03.2020 г. ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов  нареди удължаване на действащите мерки до 12.04.2020 г. Заповедта предвижда  да не се провеждат присъствени учебни занятия в университета, в Технологичното училище по електронни системи в град София и в Професионалната гимназия по компютърни системи и технологии в град Правец. Обучението ще бъде само неприсъствено с отдалечена форма. Отменят се насрочените държавни изпити и защити на дипломни работи, всички масови мероприятия в ТУ-София, включително  конференции, дискусии, публични лекции, представления, културни събития, спортни прояви, както и съвети и събрания на всички звена. Неотложните решения на катедрените, департаментните  и факултетните съвети следва да се гласуват електронно. Събитията, чието отлагане е невъзможно, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство. Препоръчва се отлагането на планираните масови мероприятия за срок, не по-ранен от края на месец април. Продължава онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в кандидатстудентските сесии. Кандидатстудентската кампания протича по обявения график, освен ако епидемичната ситуация и препоръките на Националния оперативен щаб не наложат промяна. Ограничават се максимално всички командировки и пътувания на академичния състав, служители, докторанти и студенти в чужбина, а при тяхното завръщане се налага 14-дневен карантинен период, като това важи и за пристигащите от чужбина чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти. Присъствената работа на преподаватели и служители се осъществява по утвърден график. Въведените мерки са в сила до изричната им отмяна.