faculties_present_img

Ново съобщение - краен срок за подаване на документи за стипендия

Поради обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на документи за студентски стипендии за летен семестър на учебната
2019/2020 г.   се отлага за неопределено време. При конкретизиране на сроковете по заповедта на Ректора, информацията ще бъде качена на сайта на университета.