faculties_present_img

Нова бакалавърска специалност във ФаГИОПМ

 

През учебната 2020/2021 г. Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт стартира обучение по нова бакалавърска специалност:

Стопанска информатика (на немски език)

Стопанската информатика съчетава знания от бизнеса и технологиите и дава отговор на въпроса, как информационните и комуникационните системи могат да бъдат проектирани и използвани в бизнеса и администрацията. Обучението се осъществява съвместно с партньорския университет „Ото фон Герике“ – Магдебург.

За допълнителна информация:

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

бул. „Св. Климент Охридски“ 8, 1756 София

тел.:  (+359 2) 965 3213, 3094, 3211

zoya.hristova@fdiba.tu-sofia.bg

www.fdiba.tu-sofia.bg

Обявата вижте тук