faculties_present_img

Студентски стажове в ЦЕРН

 

Eвропейската организация за ядрени изследвания (CERN) в Женева провежда лятна студентска програма. Избраните студенти имат шанса да се включат в ежедневната работа на мултикултурните и мултидисциплинарните екипи и да работят по интересни проекти, да посещават лекции и съоръжения в ЦЕРН, да участват в дискусии и семинари с хора, които са лидери в своите области. Студентите, които кандидатстват за програмите, трябва да са завършили поне 3 години от обучението си и да не са дипломирани преди май 2020 г.

Студентите могат да изберат да останат между 8 и 13 седмици (юни / юли - август / септември), като CERN  и ще получат финансиране за това.

Крайният срок за кандидатстване за лятна студентска програма 2020 г. е 31 януари 2020 г.

Повече информация на: cern.ch/summies

CERN предлага и платен стаж на пълен работен ден (4-12 месеца) в рамките на „Техническа студентска програма“, където студентите получават шанс да работят по интересни проекти. Има възможност също така студентите да подготвят дипломния си проект в CERN. Студентите, които кандидатстват за техническата студентска програма, трябва да са завършили най-малко 18 месеца от бакалавърското си образование и трябва да останат регистрирани като редовен студент през целия период на стажа си.

За повече информация, моля посетете: cern.ch/tech

Краен срок за кандидатстване: 25 март 2020 г. Заседанието на комисията за подбор се провежда през май 2020 г.