faculties_present_img

Онлайн платформи на БТПП в услуга на преподавателите и студентите от ТУ-София

  

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изготви база данни с актуални онлайн платформи. Създадената база данни обхваща различни сфери и тип продукти като: онлайн курс за зелени обществени поръчки, платформа и виртуален пазар за обмен на продукти, курсове за жени предприемачи и бизнес ангели, платформа за разрешаване на търговски спорове чрез медиация, платформа с база данни за международно бизнес, проектно и технологично партньорство, инструменти за онлайн самооценка, курсове за предприемачество и бизнес мениджмънт, инструменти за превантивна диагностика и избягване на ликвидация на фирмите, виртуална лаборатория за еко-иновации, уеб туристическа платформа и др. В изпълнение на договореностите от подписаното споразумение между БТПП и ТУ-София тази информация се предоставя за ползване от преподавателите и студентите.

Платформите може да видите тук