faculties_present_img

Добре дошли бъдещи студенти! Защо да изберете Технически университет-София?

ksk.png

Защото това е най-големият университет в страната, който подготвя специалисти с инженерно образование. В него има избор между 31 инженерни и стопански специалности за бакалавърска степен и много повече възможности за магистратура.
 
Защото Техническият университет-София е първото висше техническо училище в страната със 74-годишна история, дало на България не само огромен брой специалисти (над 100 000 инженери са получили образованието си тук), но и основния преподавателски състав на другите висши технически училища в страната.
 
Защото Техническият университет-София заема първо място в професионалните направления "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникация и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт", "Корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство“.
 
Защото Техническият университет-София предлага образование с европейски измерения. Благодарение на дългогодишното сътрудничество със сродни университети от страните на Европейския съюз в него се работи по синхронизирани учебни планове и програми, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването при пълно признаване на изучаваните дисциплини и положените изпити.
 
Защото Техническият университет-София  единствен в страната предлага обучение в 3 чуждоезикови факултета, където могат да се получат и дипломи на партньорските университети и организации, съответно от Германия, Франция и Великобритания. 
 
Защото Техническият университет-София  разполага с много добра база, както за учебна и лабораторна работа, така и като условия за богат и пълноценен социален живот. В него могат да се ползват 9 учебни корпуса, най-модерната университетска библиотека, 10 блока студентски общежития, 2 студентски стола, спортен комплекс с плувен басейн с олимпийски размери, зали за спорт и тенис кортове, почивни бази на море и планина.
 
Защото в Техническия университет-София  се извършва значителна научна и изследователска дейност,  провеждана от преподаватели и студенти в сътрудничество с  водещи български и световни фирми.
Защото обучавайки се в Техническия университет-София може да се избере и научна кариера под формата на докторантура.
 
Защото в Техническия университет-София всеки може да изгради своето професионално и личностно развитие, като част от „семейството“ на хилядите дипломирани инженери,
за което ще съдейства Център „Кариера и възпитаници (алумни)“.
 
Предлаганите специалности за придобиване на бакалавърска степен са:
 

 • Авиационна техника и технологии

 • Автоматика, информационна и управляваща техника

 • Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника

 • Дигитални индустриални технологии

 • Дизайн и технологии за облекло и текстил

 • Електроенергетика и електрообзавеждане

 • Електроинженерство (на френски език) - 5-годишен курс за ОКС „магистър” след средно образование

 •  Електроника

 • Електротехника

 • Индустриален мениджмънт

 • Индустриално инженерство (на английски език)

 • Инженерен дизайн

 • Инженерна логистика

 • Информатика и софтуерни наукиИнформационни технологии в индустрията

 • Компютърни системи и технологии (на немски език)

 • Компютърно и софтуерно инженерство

 • Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето

 •  Мениджмънт и бизнес информационни системи

 • Машиностроене

 • Мехатроника

 • Мехатроника и информационна техника (на немски език)

 • Приложна математика и информатика

 • Приложна физика и компютърно моделиране

 • Стопанско управление

 • Телекомуникации

 • Технология и управление на транспорта

 • Топлинни и хладилни технологии и системи

 • Топлоенергетика и ядрена енергетика

 • Транспортна техника и технологии

 
Подробна информация за приема в Техническия университет-София може да намерите в интернет на адрес: https://priem.tu-sofia.bg/university/174  или в ТУ-София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, Учебен отдел, бл.2, ет.3, тел. (02) 965-36-01; 21-74; 21-76; 36-21.