faculties_present_img

Официално връчване на нови дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности

Уважаеми Колеги,

Официалното връчване на новите дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности, ще се проведе тази година на 20 май (понеделник) в залата на АС.

Моля, да уведомите членовете на поверените ви звена и да осигурите тяхното участие в тържественото връчване.

Графика по връчването е в прикачения документ.

ВАЖНО: документи за издаване на дипломи по приключили конкурси ще се приемат до 10 май включително в каб. 1232.