faculties_present_img

Официално връчване на нови дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности

Уважаеми Колеги,

Официалното връчване на новите дипломи за придобити научни степени и заети академични длъжности към 01.05.2019г., ще се извърши тържествено от Ректор на ТУ-София, в заседателната зала на адемичния съвет, както следва:

 

за придобити научни степени и заети академични длъжности - 20 май (понеделник) от 13 часа.

Церемонията ще се предава на живо по университетската компютърна мрежа.

При проблеми с гледане на церемонията, кликнете тук.


Моля, да уведомите членовете на поверените ви звена и да осигурите тяхното участие в тържественото връчване.


ВАЖНО: документи за издаване на дипломи по приключили конкурси ще се приемат до 10.05.2019 г. в каб. 1232.