faculties_present_img

Семинар по математическо моделиране

seminar4.jpg

Факултет по приложна математика и информатика - "Семинар по математическо моделиране"

на тема :

„Музикална терапия : Златно сечение и индекс на Хърст“  

На  24 Октомври 2018 г.  , 15:00 , Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София

 

Лектори : проф. дмн Владимир Георгиев - Департамент по математика , Университет на Пиза , Италия

д-р Мария Лаура Манка - Департамент по клинична и експериментална медицина , Университет на Пиза , Италия