faculties_present_img

Олимпиада по Теоретична Електротехника

plakat2018_v2.jpg

Студентска Олимпиада по Теоретична Електротехника ще се проведе на  21.04.2018г. в Технически Университет – София.

Тя се организира и провежда от катедра „Теоретична електротехника”, Факултет Автоматика.

Олимпиади се провеждат всяка година вече няколко десетилетия.  Те дават възможност на студентите да изявят своите знания и да ги сравнят на национално ниво. И тази година ще бъдат сформирани два отбора от най-добре представилите се студенти от вътрешния кръг на Олимпиадата, които да представят достойно ТУ – София на Републиканската Студентска олимпиада.