faculties_present_img

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя отбора ни от Shell E

„Ние сме тук, защото искаме да подкрепим вашите усилия, млади колеги, в областта на използването на водородна горивна клетка във автомобила, с който участвате в международното състезание Shell Eco-Marathon. Да популяризираме това което правите, за нас е удоволствие. Вие и вашите преподаватели заслужено има с какво да се гордеете, а ние ще се опитаме да помогнем. Надявам се ще предизвикаме по-голям обществен интерес и ще привлечем повече фирми.“ Така инж. Ангел Попов зам.-министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, възпитаник на ТФ, мотивира целта на посещението си (09.03) в ТУ пред ректора и екипа на автомобил „Феникс“.

Той и представители на Изпълнителната агенция автомобилна администрация, към които се присъедини и проф. Дария Владикова, БАН, член на ръководството на съвместно предприятие „Водород и горивни клетки“, разгледаха автомобила и разговаряха със студентите. Те оцениха високо тяхната работа и търсенията им в областта на екологията, като ги насърчиха за иновативните им разработки. Доц. д-р инж. Пламен Пунов, ръководител на отбора, запозна гостите с историята на 10-годишното участие в Shell Eco-marathon Европа, посочи успехите и трудностите, като подчерта, че отборът на Техническия университет - София е първият български участник в това състезание с фокус върху намаляване на вредните емисии в околната среда и нисък разход на енергия.

През 2017 г. нашият екип, който се състезава в най-трудната категория „Градски тип“, се класира на трето място в Европа, след като измина 189 км/м3 със своя иновативен автомобил „Феникс“.

Поводът за срещата в ТУ с екип студенти от Факултета по транспорт бе и покана за участие в предстоящото провеждане през м. май в София на европейски форум „Горивни клетки и водород“,  за подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности в областта на технологиите за горивни клетки и водородна енергия в Европа. Целта е да се ускори въвеждането на пазара на тези технологии, като инструмент за постигане на нисковъглеродна енергийна система.