faculties_present_img

Трансфер на знания между университети от ЕС и Монголия

Н.Пр Дашжамц Батсайхан, посланик на Монголия в България, бе гост на първата работна среща (8.02.) по проект Euro-Mongolian Cooperation  for Modernisation of Engineering Education, програма „Еразъм+“. Той поздрави участниците в проекта и подчерта огромното си задоволство, че връзките на трите монголски университета, с ТУ – София и университети от Германия, Франция и Италия, ще дадат нов тласък за модерницация на инженерното образование, научните и приложни изследвания и технологичните иновации в областта на електрониката, енергетиката, възобновяемите енергийни източници и  ИТ технологиите. Той потвърди, че висококачестненото и адаптивно обучение в ТУ е добре известно на монголската академична общност. В срещата взеха участие Н.Пр. проф. д.г.н Лхамсурен Дугержав, предишният посланик на Монголия и приятел на ТУ, ректорът проф. д.т.н. Герги Михов и проф. Иван Ячев, директор на дирекция „Международен обмен и интеграция“.

Международният проект е 3-годишен, на стойност 1  млн. лв, с координатор проф. Славка Цанова, ТУ – София, и партньори: National University of Mongolia, National Technical University of Mongolia, Mongolian University of Science and Technology, Technical Uniuversity of Berlin, French institute in renewable energies – INES и Politecnico di Torino. Целта на сътрудничеството е трансфер на знания между институции за висше образование в ЕС и Монголия за модернизация на съществуващете академичните програми в областта на електроинженерството, създаване на нови курсове по e-обучение и обсъждане и прилагане на резултатите в практиката.

Повишаването на привлекателността и конкурентоспособността на европейското висше образование, върху чиято основа да се постигне мобилност на кадрите, е основна цел на Болонския процес. Разработването на глобални партньорства с образователни институции в световен мащаб повишава качеството на обучението, преподаването и изследванията и допринася значително за опита на преподавателите и студентите.