faculties_present_img

Покана

Академичното ръководство на Техническия университет - София най-учтиво Ви

кани да присъствате на

официалната церемония по случай удостояването на проф. д-р Властимир Николич професор в Университета в Ниш (Сърбия) със званието

   “Доктор хонорис кауза на Техническия университет - София,  

която ще се състои на 05.12.2017 г. (сряда) от 15.00 ч. в Библиотечно-информационния център на ТУ - София.

проф. Никулич ще изнесе лекция на тема: „Сътрудничество между ТУ-София и Университета в Ниш – нови измерения“